HorecaVakPunt

Binnen HorecaVakPunt zorgen erkende leerbedrijven en horecascholen ervoor dat studenten een perfecte praktijkopleiding krijgen. Samen stomen zij studenten klaar voor een baan in de horeca. HorecaVakPunt ondersteunt hierbij, met advies en praktische instrumenten. Het resultaat: nu een opleiding om trots op te zijn en later goed opgeleide vakmensen in de horeca!

HorecaVakPunt Nieuwegein/Utrecht
HorecaVakPunt Nieuwegein/Utrecht is een samenwerkingsverband van 35 horecabedrijven in de regio Utrecht die nauw samenwerken met het Horeca & Toerisme College van ROC Midden Nederland om de opleiding van jonge mensen in de horeca nog beter af te stemmen op de praktijk en ervoor te zorgen dat ze enthousiast blijven voor het horeca vak.

We doen dit door het organiseren van verschillende activiteiten zoals een introductieprogramma  voor studenten en diverse workshops voor leermeesters en studenten. Maar we organiseren ook een bijeenkomst voor de deelnemende bedrijven zodat we kennis kunnen uitwisselen. 

Je kunt het laatste nieuws over HorecaVakPunt Nieuwegein/Utrecht ook volgen op Facebook

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: