Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een (leer)bedrijf: Inclusief onderwijs, gemotiveerde studenten en diversiteit op de werkvloer

Student achter de broodbar

Sommige studenten bevinden zich door verschillende oorzaken in een kwetsbare positie. Zo ook op het Horeca & Toerisme College. Deze studenten kunnen soms extra hulp gebruiken tijdens de opleiding en bij het vinden en behouden van een passende werk- of stageplek. Onze ervaring is dat deze studenten ontzettend gemotiveerd zijn, beschikken over unieke talenten en zoveel meer te bieden hebben.

Nico Goedhart van het Centrum voor Studentontwikkeling begeleidt op het Horeca & Toerisme College studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Hij vertelt over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij leerbedrijven, (voor-)oordelen die kunnen leven en wat de meerwaarde is om hun gelijke kansen te bieden.

Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk thema?
“Binnen de maatschappij bestaat een groep mensen die moeite heeft om mee te komen met de rest. Zo ook bij het Horeca & Toerisme College. ROC Midden Nederland zet zich in om de groep studenten die extra begeleiding nodig heeft, te helpen succesvol hun diploma te halen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Wij streven naar inclusief onderwijs en een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft. Persoonlijk heb ik het idee dat MVO door corona een beetje op de achtergrond is komen te staan. Vooral bedrijven in de horeca moesten, en moeten vaak nog steeds, overleven in een moeilijke periode. Zij hebben veel medewerkers niet in kunnen zetten en kampen nu juist met een krapte op de arbeidsmarkt. Dit biedt mogelijkheden om te investeren in gemotiveerde studenten in een kwetsbare positie.”

Met wat voor uitdagingen hebben die studenten te maken?
“Het gaat om studenten met een fysieke aandoening of een psychische uitdaging, maar denk ook aan studenten die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Soms hebben deze studenten net een aangepast takenpakket, extra inwerktijd en positieve bekrachtiging nodig om succesvol aan de slag te gaan bij een leerbedrijf. Een stage is een mooie plek om meer over jezelf te leren, hoe je moet functioneren in een bedrijf, hoe je om kunt gaat met diverse uitdagingen en je sociale vaardigheden verbeteren. Dat gunnen we iedere student.”

Wat is het probleem met het beeld dat de maatschappij en de arbeidsmarkt hebben van deze studenten?
“Er kunnen (voor-)oordelen zijn rondom studenten in een kwetsbare positie. In de maatschappij wordt vaak het beeld geschetst dat ze bepaald werk niet kunnen goed kunnen uitvoeren of bepaalde vaardigheden missen. Hierdoor heerst de angst op verzuim en uitval. Wat ik graag zou willen zien is dat er meer wordt gedacht in mogelijkheden, sterke kanten en passende takenpakketten voor studenten. Zo investeer je in de toekomst en krijg jij er vaak heel veel voor terug. Sommige studenten zijn beperkt in bepaalde vaardigheden, maar dat wordt gecompenseerd door andere vaardigheden waar zij in uitblinken. Vaak moeten zij extra hard hun best doen om zich te bewijzen en dat merk je heel goed. Ze zijn extra gemotiveerd en zetten zich 100% in.”

Wat kan de inzet van studenten met een kwetsbaarheid of extra ondersteuningsbehoefte betekenen voor de krapte op de arbeidsmarkt in de branche?
“Zoals gezegd is deze groep studenten vaak extra gemotiveerd en zeer loyaal. Zeker met het tekort in een aantal branches, met name in de horeca, zijn gemotiveerde medewerkers meer dan welkom. Het is belangrijk om bij de werving echt naar de persoonlijke kwaliteiten en motivatie te kijken en niet enkel naar iemands CV en werkervaring. Dan kom je talent tegen dat anders over het hoofd wordt gezien. Zo zet je studenten en toekomstige medewerkers in hun kracht”.

1 november 2021
ROC Midden Nederland
Horeca & Toerisme College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: